Anadolu liselerine öğretmen atama takvimi belli oldu

2012-11-13 15:13:00
Anadolu liselerine öğretmen atama takvimi belli oldu |  görsel 1

 

    İlk defa ataması yapılacak öğretmenler için başvurular 3-7 Aralık’ta, yeniden atama yapılacak öğretmenlerin başvuru ve onay süreci ise 12-16 Kasım tarihlerinde yapılacak.

 

 

Fen, sosyal bilimler, Anadolu ile güzel  sanatlar ve spor liselerine yapılacak öğretmen atamalarında, yeniden atanacak ve  ilk defa atanacaklar için başvuru tarihleri belli oldu.
 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, fen  liseleri, sosyal bilimler liseleri, her türdeki Anadolu liseleri ile güzel  sanatlar ve spor liselerine beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar ile resim  öğretmenliklerine, yeniden atama ve ilk defa atama suretiyle, öğretmen yer  değiştirmeleri belirlenen tarihler arasında yapılacak.
 
Bu kapsamda söz konusu eğitim kurumları ilgili mevzuatına göre atanarak  belirli bir süre çalıştıktan sonra ayrılanlar, yeniden atama kapsamında başvuruda  bulunabilecek.
 
Almanca, beden eğitimi, bilişim teknolojileri, biyoloji, coğrafya, din  kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, fizik, Fransızca, imam hatip lisesi meslek  dersleri, İnglizce, kimya/kimya teknolojisi, matematik, müzik, psikoloji, rehber  öğretmen, görsel sanatlar/resim, tarih, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile  Türk dili ve edebiyatıı alanlarında 10 Mart 2012 tarihinde yapılan seçme sınavında  60 ve üzeri puan alan öğretmenler söz konusu kurumlara ilk defa atama kapsamında  başvuruda bulunabilecek.
 
Yeniden atama kapsamında başvuruda bulunmalarına rağmen tercihlerine  yerleşemeyenlerden seçme sınavında 60 ve üzeri puan alanlar da ilk defa atama  kapsamında başvuruda bulunabilecek.
 
Aylıksız izinli olan öğretmenler, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında  ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olan veya yurt dışı  görevde bulunan öğretmenler, atama kararlarının tebliğ tarihi itibarıyla aylıksız  izinlerini ya da görevlendirilmelerini sonlandırmaları kaydıyla başvuruda  bulunabilecek.
 
Halen fen liselerinde, sosyal bilimler liselerinde ve Anadolu liselerinde  kadrolu olarak görev yapan ve daha önce güzel sanatlar ve spor liselerinde görev  yapmamış olan beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenleri, seçme  ve uygulama sınavlarında başarılı olmaları kaydıyla güzel sanatlar ve spor  liselerine geçiş yapabilecek.
 
Uygulama sınavına katılacak öğretmenlerin başvuruları da bu kapsamda  alınacak ve bunların uygulama sınavları atamalardan önce sonuçlandırılacak.
 
Söz konusu eğitim kurumlarının ilgili mevzuatında öngörülen şartlar  doğrultusunda atanmayan öğretmenler, bu eğitim kurumlarında çalışmış olsalar dahi  yeniden atama kapsamında başvuruda bulunamayacak.
 
Soruşturma sonucunda görev yeri değiştirilen öğretmenler, atamalarının   üzerinden 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları ilçeye ya da eğitim kurumuna atanmak üzere başvuruda bulunamayacak.
 
Güzel sanatlar ve spor liselerine atanmak üzere uygulama sınavına  katılacak olan Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim öğretmenleri hariç  olmak üzere halen söz konusu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, Yeniden  Atama ve İlk Defa Atama kapsamında başvuru yapamayacak.
 
Söz konusu kurumlarda halen müdür, müdür başyardımcısı ve müdür  yardımcısı olarak görev yapanlardan, kadrolarının bulunduğu kuruma atanmaları  halinde yöneticilik görevleri devam edecek, başka kurumlara atanmaları halinde  ise yöneticilik görevleri sona erecek.
 
Genel Lise iken Anadolu lisesine dönüştürülen kurumlarda, her iki bölümde  bulunan öğretmenler birlikte değerlendirilecek, söz konusu alanlarda norm kadro  açığı bulunması durumunda boş norm kadrolar duyurulacak.
 
Duyurularda, duyuru tarihi itibarıyla il genelinde atama yapılacak  alanlardaki boş öğretmen norm kadrolarının yüzde 55’i yeniden atama, yüzde 45’i  de ilk defa atama kapsamında başvuracak öğretmenler için ayrılacak.
         
İlk defa atamalarda sonuçlar 10 Aralık’ta ilan edilecek
Yeniden atama yapılacak öğretmenlerin başvurularının kabul edilmesi ve  onay süreci 12-16 Kasım tarihleri arasında, atamaları ise 19 Kasım’da yapılacak.
 
Uygulama sınavına alınacakların başvuruları ve sınava alınacakların  belirlenmesi 22-26 Kasım, sınav sonuçlarının ilanı ve başarılı bulunanların  sisteme girilmesi 27 Kasım’da; ilk defa atama yapılacak öğretmenlerin uygulama  sınavına alınacakların başvuruları ve sınava alınacakların belirlenmesi 03-07  Aralık tarihleri arasında, uygulama sınavı, sınav sonuçlarının ilanı ve başarılı  bulunanların sisteme girilmesi ise 10 Aralık’ta yapılacak.
 
Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan  Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.
 
Atamalara ilişkin ayrıntılı bilgi Bakanlığın, http://ikgm.meb.gov.tr/  internet sitesinden öğrenilebilinecek. (Milliyet)

239
0
0
Yorum Yaz