YGS’ye başvurular çarşamba günü başlıyor

2013-01-02 14:56:00
YGS’ye başvurular çarşamba günü başlıyor |  görsel 1

 

Adaylar başvuru kılavuzuna ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşabilecek. Kılavuzun ayrıca dağıtımı ve satışı yapılmayacak.

 

Üniversiteye girişteki birinci aşama olan  Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) başvurular, 2 Ocak Çarşamba başlayacak.
 
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme  Sistemi (ÖSYS) kılavuzuna göre,ÖSYS’nin ilk sınavı olan YGS’ye başvurular 2-15  Ocak, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvurular ise 22-29 Nisan tarihleri  arasında yapılacak.
 
2013-ÖSYS Kılavuzu ile aday başvuru formuna ÖSYM’nin  ”http://www.osym.gov.tr” adresinden ulaşabilecek adaylar, dağıtımı ve satışı  yapılmayacak kılavuzun örneğini başvuru merkezlerinde inceleyebilecek.
 
Bu yıl adaylara ortaöğretimde zorunlu ders olan din kültürü ve ahlak  bilgisinden YGS’de 5 ve LYS-4’te ise 8 soru yöneltilecek.
 
Kılavuza göre, adaylara YGS’de Türkçe’den 40, tarihten 15, coğrafyadan  12, felsefeden 8 ve din kültürü ve ahlak bilgisinden 5, temel matematikten 40,  fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru sorulacak.
 
LYS’de ise adaylara Matematik Sınavı’nda (LYS-1) matematikten 50,  geometriden 30; Fen Bilmleri Sınavı’nda (LYS-2) fizikten 30, kimyadan 30,  biyolojiden 30, Edebiyat-Coğrafya Sınavı’nda (LYS-3) Türk dili ve edebiyatından  56, coğrafya-1’den 24, Sosyal Bilimler Sınavı’nda (LYS-4) tarihden 44,  coğrafya-2’den 14, felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık ve din kültürü ve ahlak  bilgisinden 8’er soru yöneltilecek.
 
Yabancı Dil Sınavı’nda da adaylara (LYS-5) sözcük bilgisi ve dil  bilgisinden 20, çeviriden 12, okuduğunu anlamadan 48 soru sorulacak.
         
Kimler başvurabilecek
ÖSYS’ye, sınavsız geçiş dahil, 2012-2013 öğretim yılında ortaöğretim  kurumlarının (lise veya dengi okullar, açıköğretim lisesi) son sınıfında okuyan  öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda  bulunanlar, ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar, ortaöğretimlerini yabancı  ülkelerden yapanlardan durumları bu belirtilenlere uyanlar başvurabilecek.
 
YGS’ye girmeden sadece sınavsız geçiş hakkından yararlanmak isteyen  adaylar da  başvurularını bu kılavuzda belirtildiği şekilde yapmak zorundalar.
 
Durumları bu şartlara uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda  olmayan adaylar da ÖSYS’ye başvurabilecek. Ancak bu adaylar ÖSYS yükseköğretim  programları tercih süresinin son gününe kadar TC uyruğuna geçmedikleri takdirde,  2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alacak  yükseköğretim kontenjanlarına yerleştirilemeyecek.
 
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk  vatandaşlığını kaybedenlerin 5203 sayılı Kanun ve Türk Vatandaşlığı Kanunu ile  saklı tutulan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olmaları durumunda,  ÖSYS’ye başvurabilecek. Bu adaylar, kontenjan kılavuzunda yer alacak  yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda  yerleştirilecek.
 
Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarına sınavsız  geçiş hakkı olan adayların haricinde, tüm yükseköğretim programlarına girmek  isteyenlerin 2013-YGS’ye girme zorunluluğu bulunuyor.
         
Başvuru, ücret yatırılmadan yapılmayacak
Ortaöğretim kurumu müdürlükleri ve ÖSYM sınav merkezi koordinatörlükleri  başvuru merkezi olarak görev yapacak. Ancak aynı adreste birden çok ortaöğretim  okulunun bulunduğu durumlarda, bu okulların hepsine hizmet veren bir başvuru  merkezi bulunacak. Başvuru merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin  internet sitesinde yer alacak.
 
Henüz mezun olmamış, son sınıf düzeyindeki adaylar başvurularını  okullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacaklar ancak burası çalışır  durumda değilse okul müdürü adayları bir başvuru merkezine yönlendirecek.
 
Mezunlardan, 2011 ve 2012-ÖSYS’nin her ikisine de başvurmayanlar, 2011  veya 2012-ÖSYS başvurularından en az birini bir başvuru merkezi aracılığıyla  yapmayanlar, 2011 veya 2012-ÖSYS’ye başvurup son başvurusuna göre öğrenim  bilgilerinin 12-18. alanlarında değişiklik olanlar, başvurularını istedikleri  başvuru merkezine yapabilecek.
 
Mezun adaylardan 2011 veya 2012 ÖSYS’ye bir başvuru merkezi aracılığıyla  başvuran ve öğrenim bilgilerinin 12-18. alanlarda değişiklik olmayanlar,  başvurularını bireysel internet aracılığıyla yapabilecekleri gibi diledikleri bir  başvuru merkezi aracılığıyla yapabilecek.
 
Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapması gereken adaylardan,  başvuruların yapılabileceği tarihler arasında sürekli zorunlu askerlik görevini  yerine getiren, yurt dışında bulunan, sürekli ve ağır hastalık ya da tutukluluk,  hükümlülük gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar,  durumlarının belgelemek şartıyla başvurularını posta yoluyla yapacak.
 
Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapan adayların Aday Başvuru Formu’nu  doldurması gerekiyor. Son sınıf düzeyindeki adaylar bu formu doldurduktan sonra  okudukları okulun bir yetkilisine onaylatacak.
 
Başvuru işlemini yaptıracak adayın, başvuru merkezine gelmeden önce sınav  ya da sınavsız geçiş ücretini bankaya yatırdıktan sonra kılavuzda belirtildiği  şekilde başvurusunu tamamlaması gerekiyor.
         
İstanbul'u sınav merkezi olarak seçeceklere uyarı
YGS’de sadece Sınavsız Geçişe başvuran adaylar, sınav merkezi tercihinde  bulunmayacak. Sınav merkezi tercih alanına adayın okulunun bulunduğu veya  adresinde yer alan merkez, sınav merkezi olarak yazılacak.
 
Tercih olarak seçilebilecek sınav merkezleri de sistem tarafından, adayın  okulunun bulunduğu veya adresinde yer alan merkeze en yakın sınav merkezlerinden  biri olarak sınırlandırıldı. Adaylar tercih alanına sadece sistemce izin verilen  sınav merkezlerinden biri yazılabilecek.
 
İstanbul’da sınava girmek isteyen aday sayısının İstanbul’daki binaların  kapasitesinden çok fazla olacağı öngörüsüyle İstanbul’da sınava girme  tercihlerine bazı sınırlamalar getirildi. Buna göre, adres ili ve okul ilinin  ikisi de İstanbul olan adaylar, İstanbul’daki bölgelerden istediklerini, sınav  merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilecek. Adres ili ve okul  ilinden yalnız biri İstanbul olan adaylar, sınav merkezi tercihlerinden sadece  birini İstanbul’daki bölgelerden yapabilecek. Adres ili ve okul ilinin ikisi de  İstanbul olmayan adaylar İstanbul’da sınava girme tercihi yapamayacak.
         
Sınava yurt içinden başvuranlar, YGS’ye girerlerse 40 lira, sınavsız  geçişi tercih ederlerse 10 lirayı, kılavuzda belirtilen bankalara elden ya da  internet aracılığıyla yatırabilecek.
         
"Fotoğraf, yüzü açık şekilde çekilecek”
Adayın, başvuru merkezine, Aday Başvuru Formu, fotoğraf ve TC kimlik  numarası bulanan nüfus cüzdanı veya pasaport, mezun öğrenciler için ortaöğretim  diplomasının resmi onaylı sureti, yurt dışında öğrenim görenlerin öğrenim  bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript, karne gibi onaylı bir belge, engelli  adaylar için sağlık kurulu raporlarının örneği ve engellerine ilişkin öz  geçmişlerini anlatan dilekçe götürmeleri gerekiyor.
 
Görevli, Aday Başvuru Formu’ndaki bilgiler ile adayın web kamerasıyla  alınacak fotoğrafını elektronik ortama aktaracak. Kılavuzda, ”Fotoğrafın, yüzü  açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması  gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri  gerekmektedir. Sınav günü tanınmada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç,  bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav  günü, fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük çektiği takdirde salon  başkanının sizi sınava almayabileceğini ya da sınavınızın geçersiz  sayılabileceğini göz önünde bulundurunuz” uyarısına yer verildi.
         
OBP’de yeni hesaplama
Bu yıl Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (OBP) hesaplanmasında yapılan  değişikliğe göre, yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların okul  müdürlüklerinden elektronik ortamda ÖSYM’ye bildirilen diploma notları  kullanılacak. Ortaöğretim bitirme notları, 5 ile çarpılarak OBP’ye  dönüştürülecek. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100  olan diploma notu için de OBP 500 olacak.
 
50’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirilecek. OBP’nin  hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak.
         
Nüfus cüzdanı ve pasaport uyarısı
Adayların ÖSYM’nin internet sitesinden sınav tarihinin 10 gün öncesinden  edinebilecekleri sınava giriş belgelerinde, sınava girilecek merkez, bina, salon  bilgileriyle fotoğraf yer alacak. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazan  salondan başka bir yerde sınava giremeyecek.
 
Sınava giriş belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecek. Bu  belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebilecek. Adaylar internetten  edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda  yanlarında bulundurmak zorunda olacak. Ancak belgenin arka yüzünde herhangi bir  yazı, resim, işaretin bulunmaması gerekiyor.
 
Adayın sınava giriş belgesinden başka yanında nüfus cüzdanı veya  pasaportunu da bulundurması gerekiyor. Bu belgelerini eksiksiz bulundurmayan  aday, mazereti ne olursa olsun, YGS’ye alınmayacak.
 
Engelli adayların ”engel durumunu” bildirmeleri, tekerlekli sandalyeyle  sınava gireceklerin de ”tekerlekli sandalyeyle sınava girmek istiyorum”  seçeneğini işaretlemeleri gerekiyor.
         
Sınav binalarına girişte uygulanacaklar
Adayların sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya  getirmemeleri gerekiyor. Sınavda kullanılacak kalem, silgi, kalemtıraş, saatle  şekerleme ve peçete bütün adaylara ÖSYM tarafından sağlanacak. Adaylar sınava  şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek.
 
Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin  üstleri emniyet görevlilerince elle ve detektörle aranacak.
 
Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth  gibi cihazlarla kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç) bilezik, broş,  anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalar her türlü elektronik /mekanik  cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi gibi araçlar cep bilgisayarı,  saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt hesap makinesi gibi her türlü  bilgisayar özelliği bulunan cihazlar sınav binasına kesinlikle alınmayacak.
 
Sınavın yapıldığı binada sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan  sonra bu tür cihazları taşıdığı belirlenen adayın sınavı geçersiz sayılacak.
 
Sınav binaları veya salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik  kameralarıyla izlenebilecek. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak  kullanılabilinecek.
 
Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri  eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar  içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri gerekiyor.
         
Sınav salonu terk edilmeyecek
YGS, 24 Mart 2013 Pazar günü tek oturumda yapılacak. Saat 10.00’da  başlayacak sınav, 160 dakika sürecek. Kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona  giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri  binanın kapısında en geç saat 09.00’da hazır bulunmaları gerekiyor.
 
Sınav başladıktan sonra adayların ilk 120 dakika ve son 15 dakika içinde  sınav salonunu terk etmeleri yasak. Sınav sırasında adaylara, kısa bir süre için  bile olsa (tuvalete gitmek dahil) sınav salonundan ayrılmaları için izin  verilmeyecek. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha  alınmayacak ve sınavın ilk 120 dakikası dolana kadar sınav binasında  bekletilecek.
         
Soru kitapları adaylara poşet içinde rastgele dağıtılacak
YGS’de uygulanacak testler, bir kitapçık halinde adaylara verilecek ve  adaylar cevaplarını cevap kağıdına işaretleyecekler. Her bir soru kitapçığı  matbaada özel olarak poşetlenecek. Soru kitapçıkları sınavda adaylara salon  görevlilerince poşeti kapalı ve rastgele dağıtılacak. Adayların kendilerine  verilen açılmış poşeti kabul etmemeleri gerekiyor. Kendisine daha önceden açılmış  poşet verilen aday, bunun açılmamış bir poşetle değiştirilmesini salon  başkanından isteyecek.
 
Her soru kitapçığının ”soru kitapçık numarası” farklı olacak. Farklı  numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak  ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışıyla doğru cevabın yeri  değişebilecek. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacak.
 
Cevap kağıtlarında ise her adayın fotoğrafı, TC kimlik numaeası, adı ve  soyadı basılı olacak. Cevap kağıdı kendine ait olmayan aday, salon başkanına  başvurarak kendi adına düzenlenmiş cevap kağıdını edinecek.
 
Sınavını tamamlayan her aday kullandığı soru kitapçığıyla cevap kağıdını  görevlilere teslim edecek. Soru kitapçığı veya cevap kağıdı eksik çıkan adayın  sınavı geçersiz sayılacak. Adaylar, salon görevlilerinin cevap kağıtlarıyla soru  kitapçıklarını paketlemelerini de izleyebilecek.
         
140’ın altında puan alanlar için Y-YGS hesaplanmayacak
YGS’de en az bir puan türünde 140 ve üzeri puan alamayan adayların; YGS  puanlarıyla bir yükseköğretim programını tercih etme (sınavsız geçiş hakkı  olanlar hariç) ve LYS’lere girme hakları bulunmuyor. YGS puanlarından 140’ın  altında olanlar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacak.
 
YGS’de 140 ve 180 arasında puan alanlar, sadece meslek yüksekokulu ön  lisans programlarıyla açık öğretim programlarını tercih edebilecek. YGS  puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olanlar, LYS’lere girme hakkı  kazanacak.
 
Sınavda 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans  programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan  lisans programlarını tercih edebilecek.
 
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına  başvurabilmek için de YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması  gerekiyor.
 
YGS sonuçları ”http://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden  öğrenilebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. (kaynak:milliyet..com.tr)

1899
0
0
Yorum Yaz